Olika fartdiscipliner inom alpin skidåkning

Det finns två olika fartgrenar: störtlopp och Super-G. När deltagare tävlar i dessa två discipliner genomförs endast ett åk. Farten är i fokus samtidigt som åkaren behöver vara teknisk kunnig på skidåkning för att kunna hantera de höga hastigheterna.

Super-G och störtlopp är de två fartgrenarna inom alpin skidåkning, där störtlopp anses vara den främsta grenen. Åkarna kommer upp i imponerande hastigheter och i en tävling kan en åkare komma upp i ungefär 160 kilometer per timme. Banan innefattar ofta utmanande svängar och det är ofta några hopp som åkaren behöver bemästra. Antalet portar i störtlopp varierar och beror på banan. Det är vanligtvis endast ett åk i störtlopp.

Super-G

Super-G är en alpin disciplin som är en blandning mellan störtlopp och storslalom. Det är en mer teknisk gren än vad storslalom är på grund av att den vertikala fallhöjden är lite mindre och portarna har en tätare placering. Super-G är snabbare än storslalom och det är likt störtlopp endast ett åk som genomförs. Inför en tävling får banan besiktas men den får inte åkas i full hastighet. Banan är allt från 400 till 600 meter för damer och 400 till 650 meter för herrar. Det är 28-45 portar på en bana.

Slalom är en teknisk gren inom skidsport

Den mest tekniska grenen inom alpin skidåkning är slalom. Portarna är placerade tätt tillsammans, vilket gör att utövaren måste göra väldigt snabba svängar. Åkaren behöver även göra tvära riktningsförändringar, vilket gör åkningen väldigt teknisk.

Slalom är en teknisk gren inom den alpina skidåkningen. Portarna i denna gren är placerade betydligt tätare än vad de är i storslalom. Det innebär att svängarna behöver vara mycket snabba och det krävs att skidåkaren kan göra tvära riktningsförändringar för att klara av banan. Åkarna inom slalom kör oftast rakt på portarna, vilket gör slalom till en mäktig tävlingsgren inom alpin skidåkning.

Deltagarna åker två åk

Banorna inom slalom har från 140 till 220 meters vertikal fallhöjd för damer och 180 till 220 meters vertikal fallhöjd för herrar. Det är ungefär 40-75 portar på banan. Slalomtävlingar består av två olika åk på två olika banor som genomförs under samma dag. Från det första åket går de 30 skidåkarna som har de bästa tiderna vidare och får genomföra det andra åket. I det andra åket startar alla deltagarna i omvänd ordning och den med sämst tid startar. När båda åken är genomförda läggs tiderna samman och en vinnare utses.