Olika fartdiscipliner inom alpin skidåkning

Det finns två olika fartgrenar: störtlopp och Super-G. När deltagare tävlar i dessa två discipliner genomförs endast ett åk. Farten är i fokus samtidigt som åkaren behöver vara teknisk kunnig på skidåkning för att kunna hantera de höga hastigheterna.

Super-G och störtlopp är de två fartgrenarna inom alpin skidåkning, där störtlopp anses vara den främsta grenen. Åkarna kommer upp i imponerande hastigheter och i en tävling kan en åkare komma upp i ungefär 160 kilometer per timme. Banan innefattar ofta utmanande svängar och det är ofta några hopp som åkaren behöver bemästra. Antalet portar i störtlopp varierar och beror på banan. Det är vanligtvis endast ett åk i störtlopp.

Super-G

Super-G är en alpin disciplin som är en blandning mellan störtlopp och storslalom. Det är en mer teknisk gren än vad storslalom är på grund av att den vertikala fallhöjden är lite mindre och portarna har en tätare placering. Super-G är snabbare än storslalom och det är likt störtlopp endast ett åk som genomförs. Inför en tävling får banan besiktas men den får inte åkas i full hastighet. Banan är allt från 400 till 600 meter för damer och 400 till 650 meter för herrar. Det är 28-45 portar på en bana.